Mar 08, 2021 11:40:08pm

د چاغښت ډولونه او علتونه

Views: 64 عکس ته وګورئ چې د ‌کوم نمبر عکس په ډول د چاغښت په ناروغي اخته ياست؟ ۱ – د ډېر خوراک له امله. ۲ – د‌ ذهني فشار او سټر ...