Mar 04, 2021 08:02:42pm

د هګۍ پنځه حیرانوونکې ګټي

Views: 66 ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯽ ﺑﻪ ډﯾﺮ ﮐﻢ ﺩﺍﺳﻲ خواړه ﻭﯼ ﭼﻲ ﺩ ﻫګۍ ﻫﻮﻣﺮﻩ ګتې ﺩﯼ ﻭﻟﺮﻱ ﻫﺴﯽ ﻫﻢ ﺩ ﻫګﯿﻮ ﺑﯽ ﺷﻤﯿﺮﻩ ګټﯽ ﺩﯼ ﺧﻮ ...

عربى کباب

Views: 16 عربى کباب لپاره اړين مواد: 1. غوښي نيم کېلو. 2. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه. 3. کوټل سوې اوږه او ادرک دوې د خوړو کاچوغي. 4. م ...