گپ هفته / استقلال نماد افتخار ، بالندگی و سرفرازی یک ملت

comments 0

هرچند سالهای زیادی می شود که 28 اسد به مثابۀ سالروزاسترداد استقلال افغانستان از انگلیس شناخته شده و از آن تجلیل می گردد، اما باید یاد آور شد که این جشن زمانی در نهم حوت، ششم جوزا و پس از آن در هفته اول سنبله برگزار گردیده بود.
با آن هم هستند کسانی که هیچ یک از این روزها را سالروز واقعی استرداد استقلال کشور نمی‌دانند و روز سخنرانی تاریخی امیر امان‎الله خان را در 24 حمل 1298 تاریخ‌ مناسب تری برای تجلیل و برگزاری جشن استرداد استقلال کشور می پندارند.
تاریخ پژوهان کشور نیز روزهای متعددی را در مورد استرداد استقلال کشور مهم پنداشته ‌اند.
غلام‌محمد غبار بر 9 حوت 1297و محمدصدیق فرهنگ بر 24 حمل 1298 تاکید دارند و عبدالحمید مبارز محقق و پژوهشگر و ژورنالیست افغان نیز، خواهان به رسمیت شناخته شدن 24 حمل به عنوان روز استقلال کشور شده بود.
مگر برخی از پژوهشگران تائید پیمان صلح راولپندی از جانب غازی امان‌الله خان را مهم دانسته اند.
حبیب‌الله رفیع و فاروق انصاری دو تن از پژهشگران دیگر افغان می‌گویند که امان‌الله این پیمان را در 19 آگست 1919 برابر با 28 اسد 1298 تائید کرد و به دلیل این که برای نخستین بار نماینده انگلیس در سند پیوست این پیمان، استقلال افغانستان را پذیرفته بود، اهمیت داشت. به باور آنها و بر بنیاد همین دلیل انتخاب ۲۸ اسد به عنوان روز استرداد استقلال کشور از انگلیس است.
در این نوشتار صرف نظر از اینکه استرداد استقلال دقیق کشور مان از انگیس ها در نهم حوت ، ششم جوزا ، هفته اول سنبله ، 24 حمل و یا 28 اسد می باشد ، به پایمردی و متانت باشندگان این خاک صاحب امتیازان اصلی استقلال می پردازیم.
طور یکه تاریخ گواه بوده مردم دلیر افغانستان از زمانه های دور آریانای بزرگ ، خراسان مقتدر و افغانستان عزیز کنونی همواره در مقابل استبداد و زور قد علم نموده و در هر مقطع از تاریخ پوز یاغی ترین استعمار گران را به خاک مالیده اند اما نا گفته نباید گذاشت که در حصول استرداد یک کشور علاوه بر مشارکت توده ها عوامل مهم دیگری هم نیز دخیل می باشد .
– حس آزادی خواهی: باشندگان این مرز وبوم بنا بر روایت تاریخ همواره حس سرشار از آزادگی و استقلال طلبی داشته اند قسمی که متوقف شدن چندین ساله اسکندر کبیر و دادن تلفات بی سابقه سپاهیان آن ،متوقف شدن چنگیز، تیمورلنگ ، برتانیای کبیر و شوروی سابق از نمونه های عمده و زنده آن است که تاریخ جهان و منطقه گواه آن می باشد.
– اراضی : موقعیت جغرافیایی و اراضی این خطه هر چند یکی از مسیر های اتصال آبهای سرد به آبهای گرم است اما تفاوت های اقلیمی ، جوی ، محیطی و حضور کوهپایه های شامخ نیز در نقش کمرنگی در زنده نگهداشتن حس اسنقلال طلبی افغان ها ندارند.
– ظهور رهبران واقعی: هر چند یک ملت دارای شجاعت ، متانت و حس آزادگی بلند باشد با آن هم نمی تواند بدون محرک کار مؤثرتری را به انجام برساند،هرگاه قوه های عامل به وسیله یک هادی در مسیر درست ان هدایت نگردد بناءً تمام انرژی ها ضایع گردیده و راه بجایی نمی برد ، به گواهی تاریخ هرگاه شورش ها در مقابل استعمار گران از سوی یک جمعیت کوچک در یکی از شهر ها بر پا می گردید به سختی ازسوی استعمارگران سرکوب می شد و عاملین آن به شدید ترین نوع شکنجه نابود می شدند، بناءً یکی از اساسی ترین عوامل استقلال کشور قاطعیت شاه جوان امیر امان الله خان ، اتحاد غازیان تمام ولایات و بسیج شان در مقابل نیروهای اشغالگر می باشد چون این نوشتار یارای نامبردن از تمام قهرمان غازیان و مبارزین را ندارد اما با کمال احترام به تک تک این غازیان راستین راه حق که در شمال،جنوب،شرق و غرب کشور با شجاعت ، درایت و متانت کامل دوشا دوش ملت شریف افغانستان حماسه آفریده و پرچم ازادی را به دوش کشیدند با افتخار یاد بود به عمل آورده و روحشان را شاد و حماسه آفرینی های شان را ماندگار می خواهیم.
پرسش دیگری که در شرایط کنونی فرا روی ذهن ما قرار می گیرد این است که آیا در شرایط کنونی ما از استقلالیت برخوردار استیم یا خیر؟
امروزه در پاسخ به طالبان، داعش و یک مشت انسان نما هایی که خود شان در واقع فاقد استقلالیت فکری سیاسی و اندیشوی اند بیشتر به نام این که در مقابل دولت افغانستان جهاد می نمائیم و دست خارجی ها را از این خاک کوتاه می سازیم باید گفت که دولت کنونی افغانستان با وجود تمام چالش ها ، نگرانی ها و نواقصات سیاسی در نهایت یک حکومت مشروعی ، اسلامی و مردمی است که هم از سوی ملت و هم از سوی جامعه جهانی مورد تائید قرار گرفته و در بیشترین ممالک جهان نمایندگی سیاسی دارد و از موقف یک کشور مستقل حرف میزند پس چگونه می توان کشور را اشغال شده عنوان کرد،زیرا هرگاه شخصی اندک شعور سیاسی داشته باشد این موضوع را به وضاحت درک می نماید، پس چگونه می توان جغرافیای را که از تمام حقوق و امتیازات یک مملکت مستقل نزد ملت و جامعه جهانی بر خوردار است آن را مستعمره و یا اشغال شده خطاب کرد؟!
افغانستان عزیز استرداد استقلالت مبارک
ساوه

Comments

Leave a Reply