گپ روز // دفتر قطر و اثرات آن در روند گفتگوهای دولت با گروه طالبان!

comments 0

دفتر گروه طالبان در قطر که بتاریخ ۲۸ جوزای سال ۱۳۹۲ به منظور تسهیل روند صلح بین دولت افغانستان و طالبان گشایش یافت و تا اکنون زیر همین افسانه متأسفانه دروازه های آن به روی نمایند هان طالبان باز می باشد و همواره جامعه جهانی و حکومت افغانستان گشایش آن را گامی به سوی تسریع روند گفتگوهای صلح عنوان کرده اند.
اما دفتر قطر در مدت حدود 4 سال چه دست آوردهایی دارد پرسشی می باشد که ذهن اکثریت کارشناسان مسایل سیاسی و نظامی را به خود مصروف ساخته اما تاکنون پاسخ اقناع کننده ای برای آن ارایه نکرده اند.
حالا که حدود 4 سال از عمر دفتر طالبان در قطر می گذرد و سالانه صد ها هزار دالر مخارج را در بر دارد و از سویی هم نوعی امتیاز دهی برای طالبان و مشروعیت بخشیدن برای آنان تلقی می گردد با کمال تأسف هیچ دستآورد ملموسی در این مدت نداشته اند اما بر عکس دامنه جنگ ها و نا امنی ها در سراسر کشور وسعت یافته و طالبان همواره کوشیده اند تا ساحۀ فعالیت های خویش را گسترش دهند و از این طریق قادر شوند تا خود را قوی تر جلوه دهند؛ طوری که پس از گشایش دفتر طالبان در قطر این گروه دست به یک سلسه اقدامات تعرضی زدند که سقوط دو مرتبه ای ولایت کندوز، و همچنان حملات گسترده آنها بالای شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب و و لسوالی های مختلف کشور نشان دهنده عدم تمایل این گروه به صلح و مذاکرات است و هیچگاه این گروه به ندای صلح لبیک نگفته و همواره صدای صلح را با خشونت ، انتحار، انفجار ، کشتار و غارت پاسخ داده اند.
اما این روز ها که حکومت افغانستان و متحدان بین المللی اش متوجه این مسئله شده و به ناکار آیی دفتر مذکور پی برده اند؛ یکبار دیگر و حرف هایی در مورد آن به رسانه ها نفوذ کرده است و روی چگونگی بستن و یا باز نگهداشتن این دفتر بحث را آغاز کرده اند.
گروه طالبان که از بدو ایجاد دفتر مذکور همواره از مزایای ان بهره برده است سخنان اخیر آقای ترامپ تعدادی از اعضای مجلس سنا این گروه را به شدت نگران و مضطرب نموده و دولت و جامعه جهانی را متهم به حمایت از ادامه جنگ در افغانستان می کنند حال آنکه 4 سال از ایجاد دفتر طالبان که هدف آن تسریع روند صلح عنوان شده بود، در قطر می گذرد ؛ مگر طالبان بر عکس و با بی حیایی تمام در آخرین مورد حکومت افغانستان و جامعه جهانی را متهم به دامن زدن جنگ ها و نداشتن تمایل برای آوردن صلح در افغانستان می کنند .
اگر از رهبران و نمایندگان طالبان پرسیده شود که دفتر شما در طی 4 سال چی دست اوردی داشته است چه پاسخی خواهند داشت؟
هر چند موضوع بستن و باز نگهداشتن دفتر قطر دو دستگی را حتا در بین متخصصان و کارشناسان وزارت خارجه امریکا ایجاد کرده است و هر دسته از آن تحلیل ها و دلایل خود را در رابطه به موضوع دارند اما از دید ما و با توجه به وضعیت جاری در کشور و وحشی گری های گروه طالبان در سال های پسین و به ویژه سال جاری منطقی ترین راه این است تا درب دفتر طالبان در قطر برای همیش بسته شود زیرا حاصل این دفتر جز نوعی امتیاز دهی برای طالبان چیز دیگر ی نبوده است و طالبان طی 4 سال گذشته و در زیر چتر دفتر قطر امتیازات وافری را بدست آورده اند. حتا به دور از امکان نیست که بگوئیم طالبان از این طریق خویش را بیشتر تمویل و تجهیز می نمودند زیرا این دفتر برای طالبان بیش تر زمینه ها را فراهم کرده است اما بر عکس اثرات این دفتر بالای حکومت وحدت ملی منفی بوده است، زیرا با ایجاد دفتر قطر به منظور آغاز رسمی گفتگوهای صلح با طالبان دولت مردان کشور این برداشت را داشتند که گویا طالبان راضی اند تا به گفتگوهای صلح تن دهند و به همین منظور احتمالاً اغلباً از روی موضوع طالبان سطحی گذشتند.
مگر با توجه به شرایط پیش آمده و تجارب تلخ 4 سال اخیر و نداشتن نتائج ممد و موثر دفتر قطر در تسریع روند گفتگوهای صلح و با تکیه به این ضرب المثل باید گفت: ” جلو زیان و نقصان هر زمانی گرفته شود مفاد است” به همین دلیل یگانه و بهترین گزینه برای دولت افغانستان و شرکای بین المللی اش بستن دفترقطر می باشد.
ایجاب می کند تا پس از بسته شدن دفتر قطر گروه طالبان زیر فشار های سیاسی و نظامی دولت افغانستان و همکاران منطقه ای اش قرار بگیرد تا باشد از این طریق طالبان به راستی پای میز مذاکرات و گفتگوهای صلح حاضر شوند و از این طریق فرداهای سبز و به دور از خشونت برای شهروندان این مرز و بوم به ارمغان آید زیرا گذشت زمان پاسخ داده است که سیاست تضرع نتایج مثبتی را در قبال نخواهد داشت.

Comments

Leave a Reply