گپ روز // تلاش های پاکستان به خاطر برون رفت از انزوای جهانی

comments 0

جنرال جاوید قمر باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان دیروز یک شنبه نهم میزان در رأس یک هیات بلند پایه به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دیدار کرد.
در این ملاقات روی مبارزه با هراس افگنی، چالش‌های مرزی میان دو کشور، گفت و گوهای صلح و نیز گسترش روابط بازرگانی؛ مقام های حکومت وحدت ملی وهیأت پاکستانی بحث و گفت و گو نمودند.
پس از اعلام راهکار جدید ادارۀ ترامپ در مورد افغانستان و جنوب آسیا ، لحن تند امریکا در برخورد با پاکستان ، متهم کردن این کشور به حمایت و پناه دادن به تروریستان، اکثر کشور های جهان از پاکستان فاصله گرفته و عامل اصلی عمده نا امنی ها در افغانستان منطقه و حتا در سطح جهان افراطیون این کشور را دانسته اند.
هر چند دولت مردان افغانستان که سال های سال شد از همسایه گی این کشور تروریزم پرور رنج می برند، همواره و از هر تربیونی صدا بلند می کرده اند که پایگاه های اصلی تروریستان افغانستان نه؛ بلکه پاکستان می باشد اما هر بار پاکستان با بکار گیری نیرنگ های گوناگون خود را حق به جانب ثابت می نمود و برف بام خویش را به بام افغانستان می انداخت.
حالا با توجه به تروریزم پروری های پاکستان و تلاش های مداوم رهبران و سیاسیون افغانستان در امر شناساندن پاکستان به عنوان اصلی ترین پناهگاه امن تروریستان؛ ایالات متحده امریکا که پس از حضور اش در افغانستان سالانه ملیارد ها دالر را به نام های مختلف برای حکومت پاکستان کمک می کرد تصمیم گرفته تا حجم این کمک ها را به مراتب کاهش دهد و در صورت نیامدن تغیرات در پالیسی تروریزم پروری و سیاست های دوگانۀ پاکستان ، این کشور از یکسو تمام کمک های امریکا را از دست خواهد داد و از جانب دیگر با فشار های امریکا و سایر هم پیمانانش مواجه خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته آمدیم حکومت پاکستان نیز این موضوع را بخوبی درک کرده است که دیگر نمی تواند به اصطلاح خاک به چشم جامعه جهانی ، امریکا و افغانستان بزند به همین لحاظ خود را در پرتگاه منزوی شدن می بیند ؛ به همین منظور بی وقفه و بدون خستگی در تلاش دریافت راه حل از بن بست موجود بر آمده است که سفرها و دیدارهای مقام های بلند پایۀ حکومتی پاکستان با رهبران شماری از کشورها مانند چین ، ایران ، ترکیه و افغانستان نمایانگر شدت نگرانی های این کشور پس از اعلام راهکار تازۀ ترامپ می باشد.
سفر دیروز جنرال باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان به کشور و دیدار مفصل اش با رئیس جمهور غنی می رساند که پاکستان تلاش دارد تا دل دولتمردان افغانستان را به دست آورد و با ابراز این مطلب که نباید آینده را فدای گذشته نمائیم به نحوی پذیرفته است که کشورش در گذشته مسیر اشتباهی را می پیموده و حالا می خواهد آینده را به گونۀ صادقانه در امر مبارزه با تروریزم گام بردارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور نیز در دیدارش با هیأت پاکستانی تأکید بر همکاری صادقانه و نظارت جدی از نحوۀ همکاری ها ، گفت و گوهای دو دولت داشته است که جنرال باجوه نیز وعده هرگونه همکاری را در نابود سازی تروریزم و فضای اعتماد سازی بین دو کشور نموده است.
اما گذشت زمان پاسخ خواهد داد که دولت مردان پاکستانی تا چه حدی به این تعهدات خویش صادق می مانند و یا بازهم مثل گذشته خیال راه اندازی بازی جدیدی را با افغانستان،امریکا و منطقه در سر دارند!

Comments

Leave a Reply