ګلاب جامن

comments 0

اړين مواد:
1. وچي شيدې ٢٥٠ ګرامه .
2. پيروى يوه قطۍ .
3. سوچي ١٠٠ ګرامه.
4. بېکينګ پوډر نيمه د چايو کاچوغه .
5. بوره نيم کېلو .
6. غوړي د سره کېدو لپاره .
7. ترميده اوړه ٥٠ ګرامه.
د پخېدو ترتيب:
په دوو ګيلاسو اوبو کي بوره واچوئ او ويې ايشوئ. بيا وچي شيدې او پيروى، ترميده او سوجي او د کيک پوډر سره واچوئ، ښه يې واغږئ.
بيا له دغو موادو څخه د جوز (چارمغز) په شان ګردي ګردي ګلاب جامن جوړ کړئ، په غوړو کي يې سره کړئ او بيا يې د څو دقيقو لپاره په شربتو کي واچوئ.ګلاب جامن تيار دي.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply