ککاوي خوږه

comments 0

اړين مواد:
1- قهوه يوه د خوړو کاچوغه
2- ميده سوې بوره يو ګيلاس
3- کوچي ٥٠ ګرامه
4- هګۍ درې دانې
5- ککاو اتيا ګرامه
6- ککاو پوډر دوې د خوړو کاچوغي
7- وچي شيدې يو ګيلاس.
د پخېدو ترتيب:
په مکسر کي د هګۍ سپين واچوئ، سره ويې وهئ چي د صابون د ځګ په شان سي. بيا ميده سوې بوره ورواچوئ، سره ګډ يې کړئ. بيا وانيلا ور واچوئ او دوې کاچوغي د ککاو پوډر ور واچوئ، د يوې کاچوغي قهوې سره يې ګډ کړئ. بيا ککاو او کوچي په يوه کاسه کي واچوئ. په بل دېګ کي اوبه واچوئ،چي وايشي.د دغه ککاو کاسه پر کښېږدئ چي ککاو او کوچي حل سي. بيا يو ګيلاس وچي شيدې ور واچوئ، سره ګډ يې کړئ. بيا يې مکسر ته واچوئ چي د نورو موادو سره ګډ سي. بيا يې په يخچال کي د څو دقيقو لپاره کښېږدئ، چي کلک سي. بيا هر شکل چي ستاسي خوښ وي، په هغه شکل يې جوړ کړئ.

Comments

Leave a Reply