کلچې

comments 0

اړين مواد:
1. ترميده اوړه يو نيم ګيلاس.
2. هګۍ څلور دانې.
3. وانيل يوه د چايو کاچوغه .
4. ميده سوې بوره د ضرورت په اندازه .
5. بيکينګ پوډر يوه د خوړو کاچوغه .
6. غوړي درې د خوړو کاچوغي .
7. اوبه دوه ګيلاسه.
د پخېدو ترتيب:
په يوه دېګ کي غوړي او دوه ګيلاسه اوبه واچوئ، چي وايشي. کله چي اوبه و ايشېدې، اوړه ور واچوئ، ښه يې ولړئ، اوړه لکه کلکه حلوا داسي کيږي. د يو څو دقيقو لپاره يې ښه سره کړئ.
بيا يې په مکسر کي واچوئ، ګډ يې کړئ. بيا يوه يوه هګۍ ور واچوئ، تر څو اوړه او هګۍ ښه سره ګډ سي . بيکينګ پوډر او وانيلا هم ورواچوئ. بيا دغه مواد په يوه کڅوڼه کي واچوئ، د کڅوڼي لاندنۍ خوا لږ ورپرې کړئ. د داښ قالب تود کړئ، غوړ يې کړئ .
دغه کڅوڼه کښېکاږئ او په قالب کي کوچنۍ کوچنۍ کلچې کښېږدئ. بيا قالب په داښ کي کښېږدئ. دغه کلچې په پنځو يا شپږو دقيقو کي پخيږي . کله چي مو کلچې را وايستې او سرې سوې، ميده سوې بوره او پيسته پر واچوئ.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply