کابل کې پر کورنیو چارو وزارت ډله ییز برید کړې

comments 0

Comments