ښه روغتیا او د ژوند هوساینه

comments 0

څوک زمونږ د روغتیا مسولیت پر غاړه لري؟
معمولا په تېرو وختونو کې داسې انګېرل کېدل چې د عامې رغتیا خدمتونه د ټولو ناروغانو د روغتیا مسولیت پر غاړه لري.
مګر په وروستیو کلونو کې د انسانانو تصور پر دې موضوع بدل شوی دی او اوس انسانان داسې انګېري چې هر څوک د خپلې روغتیا مسولیت پر غاړه لري ، د عامې روغتیا خدمتونه مسولیت لري چې مونږ ته مشورې راکړي مګر د تطبیق مسولیت زمونږ پر خپله غاړه دی نن سبا د معلوماتو ترلاسه کول او د ناروغیو پر وړاندې د مقابلې لارې چارې پیدا کول یو آسانه کار دی ، نن سبا په روغتیایي مرکزونو ، ښونځیو او وړکتونونو کې د روغتیا په اړه بېلابېل ګټور مالومات ورکول کیږی ،ټلویزوني او رادیویي پروګرامونه هم پدې اړه مالومات خپروې
سره لدې چې د خلکو پر روغتیا پام درلودل د دولت مسولیت دی خو د خپلې روغتیا پالنې او ساتنې مسولیت مونږ خپله لرو .
ځینې کسان پدې باور دي چې روغتیا درلودل پدې مانا ده چې هېڅ ناروغي ونلرو او ځینې بیا روغتیا داسې تعریفوي چې د یو سالم او خوشحاله ژوند درلودل د روغتیا په مانا ده .
دواړه تعریفونه د روغتیا لپاره سم دي
په هر صورت د یو سالم او روغ وجود لپاره سپورت او مناسب خوراک ته اړتیا لرو

Comments

Leave a Reply