ژوندي دي چي یادیږي (افغانانو وياړلي څهرې ) / هادي

comments 0

۱-د ښاغلي مولانا خانمیر خان زوی
۲- د وزیر بابا وراره ښاغلی محمد پتنګ مومند
۳- ښاغلی نور احمد خان ستانکزی
۴- ښاغلی ډاکټر عبدالحق خان
۵- ښاغلی مولانا عبدالقادر خان
۶- ښاغلی، پیاړوې وزیر محمد ګل خان مومند بابا
۷- ښاغلی ملک سیدا خان � �ینواری
۸- ښاغلی مولوي خانمیر خان هلالي
۹- ښاغلی عبدالخالق خان خالق
۱۰- ښاغلی مولوي محمد امین خان خوګیاڼې
۱۱- د وزیر بابا نږدی ملګری او د بلخ حکمران حاجي داد محمد خان عمرخېل
۱۲- ؟
۱۳- ښاغلی عبدالرووف خان علیزی (بینوا)
۱۴- ښاغلی سید قاسم خان رشتیا
۱۵- ښاغلی حاجي ګل محمد خان بړېڅ
۱۴- ښاغلی اې.اېم قادر
� �۶- ښاغلی محمد نواز خټک
۱۷- ښاغلی حاجي عبدالشکور خان
۱۸- ښاغلی حاجي نیازمحمد خان ځاځی
۱۹- ښاغلی سید شمس الدین خان مجروح
۲۰- د پښتو ادب ځلانده ستوری ښاغلی استاد ګل پاچا الفت
۲۱- ښاغلی سید رسول خان رسا
۲۲- ښاغلی قیام الدین خان زاخیل (خادم)
۲۳- ښاغلی نیک محمد خان احمدزی
۲۴- ښاغلی صدیق الله خان رښتین
۲۵- ښاغ� �ی مولوي عبیدالله خان ساپی
۲۶- د پښتو غزل بابا ښاغلی میر حمزه شینواری
۲۷- ښاغلی محمد نور خان
۲۸- ؟
۲۹- ښاغلی محمد رفیق خان کړوخېل
۳۰- ښاغلی نور احمد خان بړېڅ
۳۱- ښاغلی عبدالحق خان کابلی سوداګر

Comments