ډرایو Drive ته څه ډول شفر ورکولای شم؟

comments 0

موږد خپله وینډوز د کنترولوونکي برخې په واسطه کولای شو چې یو ډرایو په څو کارنو پورې محدود کړو ولې که مو غوښتي وي چې یوه ډرایو ته شفر ورکړو نو په دې صورت کې موږ باید یو پوستکالی (Software) ولرو له هغې وروسته کولای شو چې د هغه پوستکالي په مټ یوه ډرایو ته پاسورډ ورکړو .خو دا هم مه هیروه چې په انټرنیټ کې دا ډول پوستکالي په وړیا توګه ډیر کم او یا بیخي نه پیداکیږي . دا چې وکولای شې د اوس لپاره دا پوستکالی وړیا ښکته او پخپل کمپیوتر کې یې دې نصب کړې نو له لاندې کرښې څخه یې لاسته راوړلای شې: http://www.softstack.com/hidedrv.html هیله مند یم چې تر یوه بریده پورې مې ستا پوښتنه در ځواب کړې وي که بیا دې هم پوښتنه لرله راته ولیکه.

Comments