چکني

comments 0

اړين مواد:
1. املي ١٢٥ ګرامه.
2. ګوړه ٢٥٠ ګرامه .
3. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه .
4. چاټ مساله يوه د چايو کاچوغه .
5. د لېمبو اوبه يوه د خوړو کاچوغه.
6. مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
7. وچ شونډ لږ څه ٨- وچه نعنا لږ څه .
8. سپېرکۍ لږ څه.
د پخېدو ترتيب: د املي ګاته لعاب وباسئ ،ګوړه ورواچوئ، دا په يوه دېګ کي واچوئ، پر اور يې کښېږدئ. ټول ميده سوي مواد ورواچوئ .کله چي ګاټه سول اور يې ور بند کړئ. کله چي ساړه سول ويې خورئ.
Zarlakhta Noor

Comments

Leave a Reply