چاينيز پلو

comments 0

د اړتیا ور مواد:

  • ورجي نيم كيلو .
  • غوړي 125 ګرامه .
  • هګۍ دوې دانې .
  • ايشولي غوښي يا چرګ يو څو ټوټگـې .
  • اېشولي ګاجري دوې دانې .
  • د اېشولي ګل پې ( ګل ګوبي ) لاندي برخه يو څو ټوټگـې .
  • د بلګو سره شنه پياز څلور دانې.

د پخولو طریقه:

ورجو ته مالګه ور واچوى او وې اېشوى، صافي يې كړى. ټوله سبزي او د چرګ ټوټگـې و ايشوى او جلا ، جلا يې كښېږدى. په يوه دېګ كي غوړي واچوى، چي لږ تاوده سي، شنه بلګونه او پياز اېشولي سبزي او د چرګ ټوټگـې او درې دانې شنه مرچك ميده كړى ور وايې چوى، يو دوه واره يې ولړى بيا نو دواړۍ هګۍ ور ماتي كړى او ژر، ژر يې ولړى او ډېر يې مه سره كوى ځكه چي دا ډېر سره كېدل نه غواړي، بس سر بېره ورجي پر واچوى، دم يې كړى. پنځلس دقيقې وروسته چي ورجي دم وكاږي را كښته يې كړى، چاينيز پلوتيار دى.

Comments