څیړنه: که ښېځ غواړي د زړه له ناروغې په امان شي نو کوچنیانو ته شیدې ورکړي

comments 0

کوچنيانو ته شېدې ورکوونکو مېرمنو کې د زړه د مرضونو خطره کمه وي د برتانيې په لندن کې په يوه نوې څېړنه کې ويل شوي دي چې هغه ميندې چې کوچنيانو ته شيدې ورکوي، د زړه له مرضونو سره د مخ کېدو خطر يې کم وي.
څېړنه په نږدې ۱۰۰۰ مېرمنو ترسره شوې ده، هغوی له واده مخکې او وروسته په دواړو حالتو کې معاينه شوې دي، او مالومه شوې ده چې کومې مېرمنې چې خپلو کوچنيانو ته پۍ ورکوي، نسبت هغو ته چې پۍ نه ورکوي، ډېرې لږې د زړه له مرضونو سره مخ دي.

Comments