څنګه ګولاې شوې خپلې سټرګې ښې وساتو

comments 0

الله تعالی انسان ته په وجود کې په خپل قدرت سره ډول ډول غړي ورکړي دي، چې هر غړى یې پر خپل ځای کار کوي.
که انسان د خپل تن له غړو محروم شي، بيا یې ورته قدر زيات څرګندېږي، خو سترګې د خاوند تعالى يو ستر نعمت دى، د چا چې د سترګو نظر له منځه تللی وي، د سترګې او نظر قدر هماغه ته معلومېږي. موږ بايد هڅه وکړو چې د بدن دنورو غړو تر څنګ د سترګو نظر په امن وساتو.
روغتيا پوهان د سترګو د نظر د ساتنې لپاره ډيرې ګټورې لارې ښیي، خو ورسره دا هم وايي چې د سترګو نظر ته څه تاوان رسوي له هغې بايد سترګې وساتل شي. د مثال په توګه، که په مسلسله توګه د زيات وخت لپاره لمر ته وکتل شي د سترګو نظر ته تاوان رسوي.
په فيزيکي جوړښت کې روڼوالى په روڼوالي له منځه ځي، لکه زيات لمر، د برېښنا لورې ته کتل، بې له هلمټه د ولډنګ کارۍ کار کول، د ټلوېزيون او کمپيوټر سکرين ته زيات کتل.. دا ټول هغه څه دي چې د سترګو نظر ته زيات تاوان رسوي.
تازه څېړنې ښيي چې لمر ته ډېر کتل يا په لمر کې ډېر کار کول، يا په سوځنده غرمه کې لمر ته او هغه ته څه چې لمر پرې پرېوځي که ډير ورته وکتل شي د سترګو نظر ته تاوان رسوي.
روغتيا پوهان وايي که لمر ته په مسلسه توګه وکتل شي او يا هغه څه چې لمر ته مخامخ وي او تاسې ورته هره ورځ ګورئ نو بيا خپل نظر خپل مه ګڼئ، څو ورځې او څو مياشتې به ستاسې وي نور یې نه شي خپلولای، يا به ورته نور لنزونه اخلئ اويا به په تياره کې ګرځئ.
که غواړئ چې نظر مو پر خپل ځاى پاتې شي، د سهار پر مهال که شنو فصلونو او ګلونو ته وګورئ ګټه به مو کړې وي. خو زياته ګټه د هغه چا په برخه ده چې د سهار پر مهال د قرآن کريم تلاوت وکړي او هم ورسره شنو فصلونو او ګلونو ته وګوري، نظر به ېې له هر ډول بد نظره په امان پاتې شي.

Comments