څرنګه کولاې شو د وینې د فشار مخنیوې وکړو؟

comments 0

که څه هم لوړ فشار هر کال زیات شمیر خلک وژني خو د روغتیایي نړیوالې اداره سر شمیرنې له مخې هر کال یاد مرض ۹،۴ میلیونه وګړي وژني.
د زړه د ناروغیو نه د راپېښو شوو مړینو ۴۵ سلنه د وینې د لوړ فشار له تپه پېښېږي.
په ټولیزه توګه داسې ګڼل کېږي چې د وینې د فشار د هر ۲ واحدونو د لوړېدو سره د زړه روغتیا ته ورپېښ ګواښ ۷ سلنه لوړېږي.
دا ګواښ د ډېرکلنو وګړو لپاره تر نورو لوړ او د پاملرنې وړ دی.
څرنګه د ویني فشار کنترولوې شو!
1. په کار ده د وینې لوړ فشار په پوره غور او دقت سره تشخیص شي.
2. د ناروغ د اړتیا سره سمه درملنه په وخت وړاندې شي.
3. د وینې د لوړ فشار درملنه تر ټولو آسانه او ژغورنده چاره ده.
سربېره، نور داسې اړین ګامونه هم شته چې د ډاکټر په مرسته په وګړو کې د زړه او رګونو د ناروغیو مخنیوي کې اغېزناکه بلل کېږي.

خو پورته څلور بنسټیزې چارې ناروغ پخپله او په آسانه پلې کولی شی، او د روغتیا لپاره ارزښتناکه ګټه ترې پورته کولی شي. په اوسني پېر کې هغه وګړي او کورنۍ له ښې روغتیا نه خوند اخلي چې د خپلې روغتیا واګي په خپل لاس کې واخلې، او د ډېرو لومړنیو او آسانو ګامونو پورته کولو سره د یوې روغتیامنې ټولنې غړي شي.
کلیواله نجلۍ

Comments