په څلورو راتلونکو کلنو کې افغانستان به په ۱۵۹ بلک هاک دوله الوتکو سمبالیږي

comments 0

د متحده ایالاتو ورځ پاڼه کې راغلې چې د افغان حکومت او متحده ایالاتو ویلي په راتلونکو څلورو کلونو کې افغان پوځ به ۱۵۹ الوتکو سمبال شي.
ورځپانه لیکي چې دغه هلیکوپرتونه به د روسي Mi 17 دوله الوتکو پر ځاې استفاده کیږی چې افغانستان یی اوس ترینه اړینه استفاده کوي. دغه راپور کې د یو جګپوري قوماندان له خولې وایي چې ۵۳ الوتکې به سږکال افغانستان ته سپارل کیږي.
ورځپانه د احمد شاه کتوازي افغان سیاسی شننونکې په وینا وایې چې دغه هلیکوپترونه د امنیتی ځواکونه حمایت تر څنګ د روان بن بست نه د وتلو لاره شمیړل کیږي.
د کتوازي په وینا افغان امنیتي ځواکونه د ګاوندیو مداخلې ترڅنګ د تروریستي ۲۰ ګروپونو سره د مبارزې په حال کې دې.
اوس مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه ۷۸ می آی ۱۷ روسی هلیکوپترونه لري چې د سینګار راپور پر بنست ۱۸ یی د استفادې وړ نه دي.

Comments

Leave a Reply