پاکستان پوځ په افغانستان کې د لاسپوسي نظام په لټه کې ده

comments 0

Comments