وینډوز کي دکړکیو دخلاصېدو چټکوالی / یوسفزی

comments 0

که غواړئ چي دوینډوز پروګرامو نو کړکۍ ژر او تیزي خلاصي سي ، دغه کار ترسره کړئ .
لومړی : run راخلاص او پکي د Regedit کلیمه ټایپ او د انټر تڼۍ کښېکاږئ .
دوهم : دپروګرام دخلاصېدو وروسته د غه ځای ته ځان ورسوئ .
HKEY_CURRENT_URER\Control Panel\Desk Top
اوس دلته د MenuShowDelay په نوم پارامتر د Reg_sz String له قیمت څخه اضافه کړئ .
کله چي یاد سوی پارامتر اضافه سو، ارزښ ئې و صفر (۰) ته واړوئ .

Comments