نیشنل انترست: دو رویی های پاکستان جامعۀ جهانی را به شکست مواجه کرده است

comments 0

هندوکش – امریکا : با وجود اوضاع بحرانی در افغانستان خاموشی امریکا در این را بطه مملو از هشدارها می باشد.
رونامه امریکایی نشنل انترست در گزارشی نوشته است : « امریکا و ناتو با به کار گیری احتیاط توانسته گروهک طالبان را در تمام جنگ ها شکست دهد اما به صورت کامل موفق به نابودی این گروهک نشده اند».
این روزنامه می گوید ، عامل اساسی آن این است که طالبان در پاکستان مراکز امن تربیوی و بود و باش دارند و پس از هر بار شکست دوباره در آن کشور تجهیز به افغانستان فرستاده می شوند.
به باور این روزنامه امریکایی ، دو رویی های پاکستان عامل عمده شکست جامعۀ جهانی در قبال مسئله افغانستان می باشد، قسمی که جان نکلسون نیز گفته بود،شکست دادن دشمنی که پشتوانه خارجی داشته باشد کار بسا دشوار می باشد.
در گزارش نشنل انترست به کاخ سفید پیشنهاد شده است که استراتژی جدید امریکا باید به اساس در نظر داشت واقعیت ها ترتیب شود و بر پاکستان فشار وارد گردد تا برای همکاری در قضایای افغانستان صادقانه گردن نهد.
در پایان گزارش آمده است:« در عوض ازدیاد نیروهای امریکایی در افغانستان به تجهیز و آموزش نیروهای افغان توجه مبذول گردد،نیروهای ویژه افغان تجهیز و به کمیت شان افزوده شود و نیز بالای استخبارات این کشور کار صورت گیرد تا ضرورت حضور نیروهای خارجی در این کشور کم گردد».
فکور نعیمی

Comments

Leave a Reply