نقش سرک حلقوی کابل در توسعه و انکشاف پایتخت

comments 0

0 Views

خبر ساخت سرک حلقوی کابل که ۹۵ کیلومتر طول دارد و برای ساخت آن ۱۱۰ میلیون دالر هزینه تخمین شده است مطابق برنامه‌ی دولت ساخت این سرک پنج سال را در بر خواهد گرفت.
قرارداد ساخت سرک حلقوی کابل در هفته جاری میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور و معاون بانک توسعه اسلامی با حضور رییس‌جمهور غنی در ارگ به امضأ رسید، که بانک مذکور بودجه‌ی ساخت این سرک را به ‌صورت قرضه ۲۵ ساله در اختیار دولت افغانستان قرار داده است.
خبر ساخت این سرک انعکاس چشم گیری در رسانه های کشور داشت.
خواستم این بار روی نقش این سرک در انکشاف ، توسعه ، رشد بازرگانی و سطح معیشتی زندگی شهروندان کشور مرور مختصری داشته باشم.
سرک حلقوی از جاده‌ی کابل – جلال‌آباد در منطقه‌ی پلچرخى آغاز می گردد و با گذشتن از نقاط تقاطع جاده‌ی کابل – پروان در ولسوالى ده سبز، جاده‌ی کابل – ميدان وردگ در منطقه‌ی قلعه‌ی حيدرخان ولسوالى پغمان و جاده‌ی کابل – لوگر در ولسوالى چهارآسياب، تمام اطراف شهر کابل را تحت پوشش قرار می دهد.
جاده ها و بزرگ راه ها به مثابۀ شاهرگ های ترانزیتی کشور ها از ارزش والایی برخوردار اند و اقتصاد یک مملکت رابطۀ تنگاتنگ به توسعه بزرگ راه ها در آن کشور دارد.
مزایایی که با ساخت سرک حلقوی کابل به آن دست می یابیم:
– در کار ساخت و ساز سرک حلقوی هزاران جوان کشور از اقشار مختلف شامل کار می گردد.
– از تراکم بیکاران در شهر تا حدودی کاسته می شود.
– مهاجرت روز افزون جوانان غرض کسب پول به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان کاهش می یابد.
– شهر کابل از چند بُعد تأمین امنیت گردیده و از مصئونیت بیشتر در مقابل نفوذ هراس افگنان برخوردار می گردد.
1 – با ساخت این سرک دسترسی 24 ساعته نیروهای امنیتی کشور در تمام اطراف کابل ساده می گردد و گزمه های سیار به آسانی قادر به دور زدن کابل می گردند و این امر کمتر مجال دست یابی تروریستان را در امر ورود به شهر می دهد.
2 – مخالفان دولت نمی توانند در ساحات دور افتاده کابل که اکنون گاه گاهی از ان جاهاه سر بلند می کنند، تجمع نمایند.
3 – آنعده از جوانان اطراف کابل که به دلیل بیکاری به صفوف مخالفین می پیوندند در این پروژه شامل کار گردیده و از نیروی فزیکی مخالفان کاسته می شود.
4 – تردد وسایط باربری و موتر های تیز رفتار در این سرک توان حضور مخالفان دولت و افراد بی بند و بار را می گیرد زیرا هیچ گروهی جلو ده ها موتر را در یک سرک بزرگ و آنهم در حومۀ پایتخت گرفته نمی تواند …
– اعمار سرک حلقوی کابل عرضه خدمات از سوی دولت و بازرگانان را سهل می سازد.
– دسترسی عامه مردم به ویژه باغداران را به خدمات معیاری در سطوح مختلف بهداشتی ، خوراکی ، اقتصادی ،زراعتی و … بالا می برد.
– حجم ترانزيت بازرگانی از متن شهر كاهش می‌یابد زیرا در حال حاضر موتر های باربری نیز از سرک های موجود که حتا ظرفیت حضور موتر های تیز رفتار را ندارند؛ استفاده می کنند.
– مصئونيت ترافيكی بيشتر گردیده و از ازدحام داخل شهر و حوادث ترافیکی در حد زیادی جلوگیری به عمل می آید.
– در امر نو سازی ، انکشاف و محیط زیست کمک می کند.
– در اخیر این پروژه می تواند در سطح روشنگری و اقتصاد شهروندان به ویژه آنانی که در حومۀ کابل زندگی می کنند؛ مؤثر واقع گردد.
به امید شکوفایی و باروری کشور عزیز مان افغانستان
نگارنده : ساوه امیری

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply