مکروني د چرګ د سينې سره

comments 0

0 Views

اړين مواد:
1. مکروني يو پاکټ .
2. د چرګ سينه ٣٠٠ ګرامه .
3. لېمبو دوې دانې .
4. پياز يوه دانه .
5. روميان دوې دانې .
6. اوږه درې دانې .
7. شنه مرچک او تازه ګشنيز د ضرورت په اندازه .
8. مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
په يوه دېګ کي مالګه، اوبه او يوه د خوړو کاچوغه غوړي واچوئ، کښې يې ږدئ چي وايشي.کله چي وايشېدل، مکروني ور واچوئ چي پاخه سي.
کله چي مکروني پاسته سول، صاف يې کړئ. بيا په کړايي کي لږ غوړي واچوئ، پياز لږ پکښي سره کړئ. بيا د چرګ د سينې غوښي ميده ميده کړئ، ور وايې چوئ چي پکښي سرې سي . بيا مالګه، تازه مرچک او دلېمبو اوبه ور واچوئ. کله چي پاخه سول ، مکروني ور واچوئ. روميان سپين کړئ، ميده يې کړئ ور وايې چوئ، ګشنيز هم ورواچوئ او د څو دقيقو لپاره يې دم کړئ.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply