مایکروسافت کله نړۍ ته وپیژندل شو

comments 0

د ۱۹۸۳ کال په نومبر میاشت کي دلومړي ځل لپاره مایکروسافټ وینډوز اعلان سو .
د ۱۹۸۵ کال په نومبر میاشت کي دمایکروسافټ وینډوز لومړۍ نسخه (۱.۰) بازار ته وړاندي سوه .
د۱۹۸۷ کال په اپریل میاشت کي دمایکروسافټ وینډوز دوهمه نسخه (۲.۰) بازار ته وړاندي سوه .
د ۱۹۹۰ کال په مې میاشت کي دمایکروسافټ وینډوز درېیمه نسخه (۳،۰ ) بازار ته وړاندي سوه .
د ۱۹۹۲ کال په اپریل میاشت کي دمایکروسافټ وینډوز (۱ ، ۳) درې اعشارې لومړۍ نسخه بازار ته وړاندي سوه .
د ۱۹۹۵ کال په اګسټ میاشت کي وینډوز ۹۵ بازارته وړاندي سو .
د۱۹۹۸ کال په جون میاشت کي وینډوز ۹۸ بازار ته وړاندي سو .
د ۱۹۹۹ کال په مې میاشت کي د ۹۸ وینډوز دوهمه ایدیشن بازار ته وړاندي سو .
د ۲۰۰۰ م کال په جولای میاشت کي د وینډوز مي (Windows Me ) په نامه نسخه ئې بازار ته وړاندي سوه .
د ۲۰۰۱ م کال په فیبروري میاشت کي وینډوز اکس پي بازار ته وړاندي سو، چي وروسته څو کلونو بیا ویستا وړاندي سوه .

Comments