ماش پلو

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- ورجي ( 750 ) ګرامه 2- ماش ( 500 ) ګرامه 3- غوړي ( 750 ) ګرامه
4- بې هډوكي غوښي ( 750 ) ګرامه 5- سره كړي پياز دوې درې كاچغي
6- د روميانو رُب درې كاچغي 7- كوركومن نيمه د چايو كاچغه
8- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
غوښي كوچنۍ ټوټگـې كوو او د سره كړو پيازو سره يې لږ په غوړو كي سرې كوو او دوه ګيلاسه اوبه ور اچوو او پر خام اور باندي يې پخوو كله چي غوښي پستې سوې بيا لږ مالـګگـه، مرچ او د روميانو رُب ور اچوو او پر اور يې ايږدو چي اوبه يې وچي سي. ماش د مخه لا خيشته كوو او بيا يې سپينوو كه چيري ماش كلك وه يو وار يې ايشوو كله چي مو ورجي صافي كړې ورجي او ماش سره ګډوو او په دېګ كي نيمى ورجي اچوو او بيا غوښي ور اچوو او وروسته يې په پاته ورجو باندي غوښي پوښو يا يې پټوو او سر يې ور بندوو او پر خام اور يې ايږدو چي دم وكاږي، پسله يوه يا يونيم ساعته يې را اخلو په، دېش كي ورجي اچوو او پر سر يې غوښي ور ايږدو او پر مېز يې ږدو.

Comments