غزل / خاطر افریدی

comments 0

0 Views

اول مې سترګې ستا په تلو پسې تلې
کله پـــــه نورو معــــــشوقو پسې تلې

اخر ګــوزار شوې له ګــــړنګ زړګيه
د هوسۍ ستـــــرګې په کتو پسې تلې

تا پټېـــــــدل زده کول ته يې پټ کړې
زړګيـــــــــــه ته رانه د غلو پسې تلې

دا ستا د مخ شمعه چې بلــــــه شوله
لمبې زما د زړه په سوو پســـې تلې

په زړه زخمي کړو ستا لېمو، که نظر
د وينو کرښې په بڼو پســـــــــــې تلې

اوس يې زغــمه دا غټ غمونه مدام
زړګيه ته چې په وړو پــــــــــسې تلې

دا بې اختياره چې نن ما وخنــــــــدل
لمبې مې ستا په مســــېدو پسې تلې

( خاطر ) دې زړه لـــــره نږدې درغی
څــو به يـــې لرې په ويشتو پسې تلې

Share this page to Telegram

Comments