طالب چاته پيغور ورکوي !؟:لیکنه: اباسین بریال

comments 0

کله چې په کوم بمبار کې ملکیان شهیدان شي، نو یو تعداد ښار میشتي طالبان راوبوږنېږي او نظام پلوو اشخاصو ته د امریکا د ملګرتیا پېغور ورکوي. په دې توګه هم ځان ته د شرافت او همدردۍ ځالې سازوي، هم طالب ته د جنګ د دوام توجیهات برابروي.

نه امریکا دافغانانو په خوښه او زاریو راغلې نه د خوارو افغانانو په زور او زاریو دغسې په اسانه وځي.

امریکایان خو همدې طالبانو مجاهدین صاحبانو راوستل، صفا یې لاره ورته خلاصه کړه، مجاهدینو په امریکایي سټېنګرو او ډالرو روسان مات کړل او بیا یې دا خېښان رابدرګه کړل. نیم یې د اسامه د مېلمه پالونکو په رول کې په دې تیاتر کې ودرېدل، نیمو نورو ته د اسامه د کوربنو د راپرځولو لپاره له الوتکو د سي ای اې د ډالرو ډک بکسونه راوغورځول شول او ښارونه یې تصاحب کړل.

چې طالب هره ثانیه اضافه جګړه کوي، یوه اضافه میاشت په افغانستان کې د امریکا حضور تمدیدېږي، چې ترڅو جنګسالار د قدرت په ګدۍ ناست دی او په زور یې خوړلای شي، امریکا به یې ترڅنګ ولاړه وي، ځکه که امریکا پيسې ورنکړي له روسانو ایرانیانو یې اخلي او د امریکا نمک حرامي کوي.

اوس نو

ښاري او غرني طالبان چا ته د امریکا د ننګې او یارانې پېغور ورکوي؟

د کلي بزګر ته؟

ددولت د صادرې واردې مامور ته؟

د تابوتونو نجار ته؟

که د پاپړو دوکاندار ته؟

دا اوس چې طالب د امریکا پرضد د جهاد غړانګې باسي، خو پنجابی راولي او همدا پنجابی لګیا دی، د طالب پرمټ امریکا ته دا ثابتول غواړي، چې ګویا دپراختیا غوښتنې دا جګړه که د پاکستان په مټ ونه ګټی، تاسو به هم لکه کریملن په سیالۍ کې د یو غیران شی.

حیراني ده دا خلک د خپل خیانت پېغور نورو ته ورکوي او د نور عالم فکر هم د خپل حماقت په زنګ وهلي ترازو کې تلي.

Comments

Leave a Reply