طالب ته / طنز

comments 0

دنن جهاد په توره او چکمک توپک نه کیږي

کله دکافر کله دمسلمان په خدمت نه کیږي

په مدني ډول دوطن دښمنان ټوله وغنده

دنن جهاد بیله ددنیا دسیاست نه کیږي

اصلي خاین دنیا ته رسوا او اشوا کړه

چپه خوله ناست د وطن کرامت نه کیږي

طنز او مقالو دعامو خلکو سر خلاص کړه

دا کار د خاینانو په لا نور عزت نه کیږي

خاین په سړک بې لنګوتې اوپرتوګ کړه

داشی نور په شرافت او انسانیت نه کیږي

هر ورځ مظاهرې وکړه او شعار ورکوه

داکا ر اوس د ولس بې مشراکت نه کیږي

اوس د توري او ډال وخت تیر سوی دی

دا کار اوس په ځان وژنه او وحشت نه کیږي

د خلکو زړونه په خپل سمو کړو خپل کړه

دا کارونه اوس لا په نورجهالت نه کیږي

Comments