سره كړې زركه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- زركه يوه دانه .
2- اوږه اته دانې .
3- وچ ګشنيز يوه د چايو كاچغه .
4- سپينه زيره يوه د چايو كاچغه .
5- د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه .
6- مستې250ګرامه .
7- غوړي125ګرامه .
8- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
ټوله مساله سره ميده كړى مالګه او مرچ په ګډ كړى او مستو ته يې واچوى او ښه يې سره و وهى، بيا زركه پاكه كړى او پرې يې مينځى په مستو كي يې واچوى او په مساله يې ښه ولړى. دوه، درې ساعته يې دغسي په يخچال كي كښېږدى. بيا يې په يوه دېګ كي واچوى او پر اور باندي يې تر هغو چي مساله او د مستو اوبه وچيږي كښېږدى.يايې د بخار په دېګ كي واچوى، پخه يې كړى وروسته تر هغه يې بيا پنځه، شپږ ټوټگـې كړي په كړايې كي غوړي سره كړى او دغه ټوټگـې پكښي سرې كړى كله چي سرې سوې را وې باسى. ډېره خوندوره سره كړې زركه به وي.
يادونه :- تاسي كولاي سى چي زركه غورمه هم كړى، خو دزركي غوښي د سالن په ډول داسي خوندوري نه وي لكه سرې كړي چي خوندوري وي.

Comments