سره كړي كركان

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- كركان دولس داني .
2- غوړي 125 ګرامه .
3- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
كركان پاك كړى او پرې يې مينځى. بيا مالګه ور واچوى او وې ايشوى. اوبه دومره ور واچوى چي كركان پاخه سي بيا يې را وباسى او كښې يې ږدى چي ساړه سي وروسته په كړايې كي غوړي واچوى او كركان پكښگـي سره كړى. كله چي بادامي رنګه سول را وې باسى ( ډېر يې مه سره كوى ).
يادونه :- د كركانو څخه غورمه هم پخيږي او په مستو كي سالن هم ځني
پخيږي خو سره كړى ښه خوند كوي.

Comments