سبزي پالک

comments 0

0 Views

اړين مواد:
1- سبزي يو کېلو
2- شيدې نيم ګيلاس
3- پياز يوه دانه
4- زيره نيمه د چايو کاچوغه ٥
5- د ګشنيز تخم نيمه د چايو کاچوغه
6- تور مرچ نيمه د چايو کاچوغه
7- غوړي ١٠٠ ګرامه
8- اوړه يوه د خوړو کاچوغه
9- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
سبزي پرېولئ او ميده يې کړئ. بيا يې په دېګ کي واچوئ او لږ اوبه ور واچوئ. ويې ايشوئ او بيا يې صاف کړئ. وروسته غوړي په کړايي کي واچوئ، پياز پکښي سره کړئ. بيا سبزي ور واچوئ پکښي سره يې کړئ. مالګه، تور مرچ، زيره او د ګشنيز تخم ور واچوئ. کله چي سره سول او پر غوړو باندي راغلل ، شيدې ور واچوئ، سره ويې لړئ. بيا اوړه ور واچوئ او لړئ يې تر څو پر غوړو باندي راسي. کله چي پر غوړو راغلل، سبزي پالک تيار دي.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply