زما موري / پوهنمل محمد وارث

comments 0

0 Views

وې دزړونو ترجمانه زمامورې
له هرچاوې مهربانه زما مورې

ستا سپیڅلو ارادو ته مې سلام دی
جار لوګی دې شم حیا نه زما مورې

ستا په غیږ کې مې مکتب دغیرت ولوست
ځکه ته یې قدردانه زما مورې

تا دمینې فلسفه باندې زه پوه کړم
وې ښوونکې مهربانه زما مورې

کاشکې ژوند مې دربخښلی شولو تاته
زړه مې ډک دی له ارمانه زما مورې

ستا ګاللي کړاوونه په ما پور دي
خوب مې نشته له خفګانه زما مورې

د اسمان سترګې لمدې او ګریوان لوند شو
پرښتو چې کړې روانه زما مورې

لکه لمر دمازدیګر له غرو پناه شوې
زړه مې ډک دی له ژړا نه زما مورې

که هروخت دا ستاچوپړ کې حاضر نه وم
ګیله ونکړې له مانه زما مورې

پرهر نشته پټ دردونو نه کړیږم
له ژوند ځکه یم ستومانه زما مورې

تصور کې مې چې هره لحظه راشې
لپې ډکې کړم دعانه زما مورې

(وارث) وايی د سکون علاج مې دادی
سترګې پټې کړم دنیا نه زما مورې

Share this page to Telegram

Comments