د ګلپي پکوره:

comments 0

ګلپی: یو دانه
ترمیده اوړه :نیم ګیلاس
د نخودو اوړه : نیم ګیلاس هګۍ:
دوه دانې لیمو:
پنځه دانې اوږه:
څلور غوزې سره مرچک:
نیمه قاچوغه زرد چوبه:
یوه قاچوغه غوړي:
د اړتیا په اندازه مالګه:
د پخلي طریقه:
ګلپي د بخار په دېګ کې اچوو د دریو دقیقو په موده بخار ورکوو تر څو لږ نرم شي،وروسته د پنځو لیموګانو اوبه وباسو، اوږه میده کوو او د لیمو په اوبو کې یې ګ‌‌‌‌‌‌ډوو، زرد چوبه ،مالګه، او دوې هګۍ هم سره ګ‌‌‌‌‌‌ډوو وروسته د نخودو اوړه او ترمیده اوړه له یادو موادو سره زیاتوو او په لږه اندازه اوبه ورسره ګ‌‌‌‌‌‌ډوو،‌ دا مواد په سمه توګه له یو بل سره ګ‌‌‌‌‌‌ډوو ، وروسته ګلپي په خپله خوښه ټوټه ټوټه کوو او له تیارو شوو موادو سره یې ګ‌‌‌‌‌‌ډوو، او له لن‌‌‌‌‌‌ډې مودې وروسته ګلپي په اېشولو غوړو کې اچوو وروسته تردې چې سره شول پکوړې له غوړیو راوباسو او نوش جان کوو یې
. مریا احمدزی

Comments

Leave a Reply