د چرګ غوښو کباب

comments 0

اړين مواد:
1. هګۍ څلور دانې .
2. د نخودو اوړه درې د خوړو کاچوغي .
3. مالګه او تور مرچ د ضرورت په اندازه .
4. سوډا يوه د چايو کاچوغه .
5. د چرګ ايشولي غوښي يو کېلو .
6. غوړي د سره کېدو لپاره.
د پخېدو ترتيب: لومړى هګۍ ماتي کړئ، سره ويې وهئ. بيا د نخودو اوړه، مالګه، تور مرچ او کورکمن ور واچوئ او ښه يې سره ګد کړئ.
بيا د چرګ غوښي په دغه مساله کي ووهئ، او په غوړو کي يې سره کړئ او د کاهو او د بادرنګو د الغو سره يې واوډئ.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply