د چرګ سوپ:

comments 0

0 Views

د سوپ تیارولو لپاره لازم مواد:
۱. د چرګ غوښي ( 200 ) ګرامه ( كوچنۍ كوچنۍ ټوټگـې يې كړى ).
2. غوړي څلور د خوړو كاچغي.
3. وهل سوې هګۍ دوې دانې.
4. شونډ كوچنۍ ټوټه.
5. سركه يوه د شلومبو كاچغه.
6. د چرګ يخني څلور پيالې
7. تور مرچ نميه د چايو كاچغه.
8. مالګه او سره مرچ د ضرورت په اندازه.
د سوپ د تیارولو طریقه:
يوه د خوړو كاچغه غوړي په كړايي كي سره كړى د هګۍ څخه امليټ جوړ كړى بيا يې راكښته كړى او كوچنۍ كوچنۍ ټوټگـې يې كړى بيا درې د خوړو كاچغي غوړي په دېګ كي واچوى او پدې كي شونډ سره كړى وروسته بيا د چرګ غوښي ور واچوى او د درو دقيقو دپاره يې سره كړى بيا سركه او مالګه ور واچوى يوه دقيقه يې سره كړى وروسته يخني ور واچوى او پنځلس دقيقې يې كښېږدى چي پاخه سي وروسته بيا هګۍ ور واچوى او ميده سوي تور مرچ پر ودوړوى او راكښته يې كړى او تاوده تاوده يې را واخلى.
دا سوپ د زكام دپاره ډېر ښه دى.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply