د پښتو شعر ‌‌‌‌‌‌ډولونه

comments 0

پښتو شعرونه چې د سېلاب له
مخې سره جلا كېږي د ځانه ځانګړي نومونه لري دا بايد د بديع دعلم په لفظي صنايع كي درته ويل شوي واى مگر څنگه چې تقطيع په دې علم اړه لري دلته يې راوړو او هغه دادى : (8)
لنډۍ
نارې يا ږغونه
نيمكۍ
بگتۍ
چاربيته
رباعى
غزل
بدله
لوبه
سندري
سرچينه

Comments