د پښتورګو قورمه

comments 0

لازم مواد :-
1- پښتورګي دولس دانې
2- غوړي 125 ګرامه
3- مستې 125 ګرامه
4- شونډ كوچنۍ ټوټه
5- سره مرچ او مالګه د ضرورت په اندازه
6- اوږه دولس دانې
د پخېدو ترتيب:
پښتورګي پرېمنځى او په غوړو كي يې لږ سره كړى. ميده سوې مساله هم ور واچوى او لږ يې نور هم سره كړى.
بيا مستې ور واچوى او لږ اوبه هم ور واچوى تر څو پښتورګي پكښي پاخه سي او د مستو اوبه وچي سي. بيا كوټل سوې اوږه او شونډ ور واچوى او ښه يې سره كړى د پښتورګو غورمه تياره ده.

Comments