د پسه له غوښې سره د ګلپي قورمه

comments 0

لازمي توکي
د پسته غوښه : نیمه کیلو
گلپی – یو دانه
پیاز – ۴ دانې
غوړي– ۶ قاشوغې
مالګه – د اړتیا په اندازه
رومی بادنجان- ۴ دانې
اوږه – درۍ غوزې
تور مرچک – یو قاشوغه
زرد چوبه – یوه قاشوغه
جوش اوبه – نیم لیتر
د پخولو طریقه:
په لومړي ګام کې دیګ په ګاز ږدو غوړي په دېګ کې اچوو او پیاز په دېګ کې ټوټه کوو د پیازو له سره کېدو وروسته غوښه په پیازو کې اچوو ،او د لسو دقیقو لپاره یې په غوړیو کې سره کوو .
اوس مالګه – زرد چوبه – اوږه او رومي بادنجان په غوښه ور علاوه کوو او د لسو دقیقو لپاره یې سره کوو تر سره کېدو وروسته اوبه ورسره اضافه کوو او د ۳۰ د قیقو لپاره یې بخار ته ږدو .
اوس په یوه کرایۍ کې لږ اندازه غوړي اضافه کوو ، او د ګلپي ټوټې د لسو دقیقو لپآره پکې سرې کوو.
اوس د قورمې په لوري ورځو له دېګ بخار یې کاږو او په یو ساده دیګ کې یې اچوو ،او د ګلپي ټوټې سره له تورو مرچو پکې اضافه کوو ،او ورو ورو یې سره ګډوو او د لسو دقیقو لپاره یې په حرارت ږدو وروسته تر لسو دقیقو ګلپي نرم شوي او زمونږ خواړه تیار دي .

Comments