د پاکستاني علماو باور تللی/ نوید احمد څرک

comments 0

د پاکستان څارګرې ادارې کلونه پاکستان علماء د پاکستان د نامشروع ګټو لپاره وکارول او د پاکستانیانو تر څنګ یې افغانان هم په فریبانه تبلیغاتو تېر ویستل، خو داسې ښکاري چې اوس د پاکستاني علماوو اصلي څېره بربنډه شوې، هغه علماء چې د پاکستان د ای ایس ای لپاره به یې کار کو او سخت دریځي به یې روزل او استخدام کول.
د پآکستان څارګره اداره تر ننه په دې کار کې بریالۍ وه چې یو دیني عالم ته به یې امکانات برابر کړل، لوړې سطحې ته به یې ورسول چې خلک یې ښه خبره واورې او رسنۍ یې په خبرو سرټکي جوړ کړي.
هغه دیني علماء چې ای ایس ای به د خپلو هدفونو لپاره روزلي و، برنامه به یې ورکوله او د تبلیغاتو لپاره به یې ممبر او د دیني عالم ژبه کاروله چې خلکو به پرې باور کو.
ای ایس ای کلونه په دې کار کې بریالۍ وه او د هند او افغانستان د جګړې لپاره به یې سخت دریځي د مدرسو له انګړ لیږل او د دې کار لپاره به یې د هغو دیني عالمانو کار اخیست چې ای ایس ای ته به ژمن و.
خو وروستیو کې ځینو پېښو دا هر څه ثابت کړل او ان نړیوالو ولیدل چې پاکستان د اسلام له مبارک دین او دیني عالمانو ناسمه ګټنه کوي او د دې لپاره هر ناروا عمل ته تیار دي چې دیني عالمان او اسلام وکاروي.
د پاکستان له دې کار یو هدف دا و چې د اسلام نوم بد کړي او په نړیواله کچه د اسلام مبارک دین د ترهګرۍ دین یاد کړي، پاکستان تر یو حده دې کار کې بریالۍ هم و چې زیات غبرګونونه یې درلودل، خو په دې برخه کې اوس ماتیدونکی ښکاري چې له دیني علماوو د خپل لوډسپیکر کار واخلي.
هغه دیني علما چې په افغانستان کې به یې د جهاد فتواوې ورکولې، ولیدل شول چې له ډمو سره یې شپې کولې او په ساعت تېری به یې کولې، خو په مدرسو کې به یې طالبانو ته د جهاد تبلیغ کو او د جهاد ادرسونه به یې هند او افغانستان ورښوده.
د پآکستان له مخ اوس نقاب لیرې کیدونکی دی چې کلونه یې د دوه ګاونډیو هېوادونو د ویجاړولو لپاره له دیني مدرسو کار واخیست او له دې ادرسونو به یې سخت دریځې په تبلیغاتو باندې د جګړې لپاره لیږل.
اوس چې د پاکستان هر دیني عالم هر ډول خبره کوي، د افغانانو تر څنګ خپله پاکستانیان یې چلنج کوي، هغه له دې امله چې دې علماوو کلونه خلک په فریب او چل تېر ایستل او اوس یې هيڅوک په خبره باور نه کوي.
پاکستان کې زنا، شراب او قمار خانې جواز لري، دولت ته ټکس ورکوي، هلته جهاد نشته، خو چې افغانستان کې په دې هر څه بندیز دی او مجرمینو ته یې سزا ورکول کیږي، دلته بیا د جهاد فتوا ورکوي.
له نیکه مرغه اوس زیات شمېر افغانان هم د پاکستاني عالمانو په خبرو باور نه کوي او هغه زهر چې پخوا به یې پيچکاري کوله، اوس یې هیڅ ډول باندې نه شي پيچکاري کولې.

Comments