د وزن كمولو آسانه او مناسبه طریقه!

comments 0

چاغوالى د ناروغيو مور شمیرل کیږي او زيات شمېر كسان د خپل وزن د كمولو په موخه هلې ځلې كوي خو نه بريالي كيږي.
د چاغوالي کمولو په موخه یو متخصص ځانګړى رژيم جوړ كړى دى كه چېرې په سمه توګه عملي شي نو په دوه اونيو كې د لس كيلوګرامه وزن د كمولو وړتيا لري.
باید وویل شي چې ددې رژيم تر عملي كولو وړاندې بايد د كوكاكولا او فانتا په څېر ګاز لرونكي مايعات ونه څښل شي. سربېره پر دې د خوږې او مالګې د خوړولو مقدار هم راټيټ شي.
د چاغوالي کمولو مینه وال دې باید لاندې شیان نظر کی ونیسي.
لومړۍ ورځ:
سهار دې دوه جوش كړې هګۍ او يوه كينو يا مالټه وخوړي.
غرمه دې يو جوش كړى كچالو او دوه مڼې وخوړي.
ماښام دې د بادرنګو، روميانو او پياز په ګډون خامه تركاري وخوړل شي.
دويمه ورځ:
سهار دې دوه جوش كړې هګۍ او يوه كينو يا مالټه وخوړل شي.
غرمه دې خامه تركاري او د چرګ سپينه غوښه وخوړل شي.
ماښام دې يوه كينو يا مالټه او دوه جوش كړې هګۍ وخوړل شي.
دريمه ورځ:
سهار دې دوه جوش كړې هګۍ او يوه كينو يا مالټه وخوړل شي.
غرمه دې يوه كوچنۍ كاسه ماسته يو رومي بانجان او يو جوش كړى كچالو وخوړل شي.
ماښام دې خامه تركاري او د چرګ سپينه غوښه وخوړل شي.
څلورمه ورځ:
سهار دې دوه جوش كړې هګۍ او يوه كينو يا مالټه وخوړل شي.
غرمه دې يوه كوچنۍ كاسه ماسته يو رومي بانجان او يو جوش كړى كچالو وخوړل شي.
ماښام دې خامه تركاري او د چرګ سپينه غوښه وخوړل شي.
پينځمه ورځ :
سهار دې دوه جوش كړې هګۍ او يوه كينو يا مالټه وخوړل شي.
غرمه دې دوه جوش كړې هګۍ او پخه شوې تركاري وخوړل شي.
ماښام دې خامه تركاري او د چرګ سپينه غوښه وخوړل شي.
شپږمه ورځ :
سهار دې دوه جوش كړې هګۍ او يوه كينو يا مالټه وخوړل شي.
غرمه دې يواځې دوه مڼې يا بله ميوه وخوړل شي.
ماښام دې جرګ او پخه تركاري وخوړل شي.
اومه ورځ:
سهار دې دوه جوش كړې هګۍ او يوه كينو يا مالټه وخوړل شي.
غرمه دې خامه تركاري او د چرګ سپينه غوښه وخوړل شي.
ماښام دې يواځې پخه تركاري وخوړل شي.
که غواړې چې وزن مو له لاسه ورکړې او چاغوالي نه وژغوړل شي نو دا پروګرام بايد دوه اونۍ تكرار کړي او د تركارۍ د پخولو پر مهال دې زيات غوړي نه كارول كيږي.
په لومړي سر كې كيداى شي چې انسان د ولږې احساس وكړي خو د هرې ورځې په تېرېدلو سره ورسره بلديږي.

Comments

Leave a Reply