د هګيو څخه ډكي سمبوسې

comments 0

د اړتیا ور مواد:

 • غوړي يو كيلو .
 • ترميده اوړه يو كيلو .
 • پټاټگـې يو كيلو .
 • پياز 250 ګرامه .
 • اوږه 6 دانې .
 • هګۍ دولس دانې .
 • تور مرچ نيمه د چايو كاچغه .
 • دار چيني دوې ټوټگـې .
 • غټ هېل څلور دانې .
 • وچ ګشنيز دوې د چايو كاچغي .
 • مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.

د پخولو طریقه:

پټاټگـې پرېمنځى او و اېشوى بيا يې سپيني كړى او ميده يې كړى. پياز هم ميده كړى يا يې تر ماشين و باسى. دار چيني، لوي هېل، تور مرچ، وچ ګشنيز ټوله سره واچوى او ميده يې كړى او په ميده سويو پټاټو يې ګډي كړى. هګۍ و اېشوى او سپيني يې كړى او دوې دوې ټوټگـې يې كړى. وروسته بيا ميده اوړه غلبېل كړى او دوې كاچغي غوړي ور واچوى او ښه يې سره ګډ كړى بيا يې د مالګي په اوبو كلك واغږى. چي هر څومره يې ښه واغږى هغومره ښې سمبوسې ځيني پخيږي.

وروسته د دغه اوړو څخه كوچنۍ كوچنۍ زوالې واخلى او په يوه ښوى لرګي يا آش ګز باندي يې نازكي ګردۍ كړى بيا دغه ټكۍ په چاړه باندي دوه ځايه كړى او په يوه ټوټه كي يې لږ تيار سوي پټاټگـې او نيمه هګۍ پكي كښېږدى او د سمبوسې په ډول يې شا و خوا ور بنده كړى. او پر يو لانده ټوكره باندي يې كښېږدى. همداسي ټولي سمبوسې جوړي كړى او بيا يې په غوړو كي سرې كړى كله چي سمبوسې بادامي رنـګه سوې را وې باسى. بيا يې د مستو او د املۍ ( تمل ) د چكنى سره را واخلى.

Comments