د غوښو غورمه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- توري غوښي يو كيلو .
2- غوړي 275 ګرامه .
3- پياز نيم كيلو .
4- اوږه يوه غوزه .
5- شونډ كوچينۍ ټوټه .
6- مستې 250 ګرامه .
7- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه .
8- د كټوي دارو ( سپينه زيره ، تور مرچ ، وچ ګشنيز ) يوه د چايو كاچغه.
د پخولو طریقه:
په غوړو كي 250 ګرامه پياز سره كړى. بيا كوټل سوې اوږه ور واچوى او پنځه دقيقې د دېګ سر ور بند كړى.
بيا نو غوښي او نور اومه ميده سوي پياز ور واچوى او سره لړى يې تر څو د مستو اوبه وچي سي او پر غوړو راسي بيا ميده وچ ګشنيز زيره ، سره مرچ ، تور مرچ ، شونډ، لونګ دا ټوله ور واچوى او يو دوه واره يې سره واړوى او لږ اوبه ور واچوى چي پخې سي.
كله چي غوښي پخې سوې بيا نو هېل ميده كړى او ور وايې چوى او د څو دقيقو دپاره يې دم كړى. غورمه تياره ده.
صحت:

Comments