د شيدو ورجي

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- ورجي ( 200 ګرامه ) .
2- شيدې دوه لېټره .
3- عرق ګلاب نيم ګيلاس.
4- بوره د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
ورجي پاكي كړى او ښه يې پرېمنځى او دوه ساعته د مخه تر پخېدو يې خشتې كړى چي ښه ژر خوړيني سي بيا د ورجو اوبه ځني ايسته كړى او دوه ګيلاسه اوبه ور واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى چي ورجي پخې سي او دانه يې خوړينه سي بيا شيدې ور واچوى او لړى يې چي دانه يې ښه خوړينه سي او كوينى ونه نيسي بيا بوره ور واچوى كله چي اوبه وچي سوې بيا عرق ګلاب يا هېل ور واچوى او پنځه دقيقې وروسته يې راكښته كړى او په غوري ګانو كي واچوى.

Comments