د سینې سرطان !

comments 0

د سینې سرطان ترټولو لویه نښه د سینو د څوکو ژوروالی او سور والی دئ د سینې یا تیو سرطان په ښځینه وو کې تر ټولو مشهوره ناروغي بلل شوې او په ټولو هېوادونو کې هغه مېرمنې چې عمر یې له ۴۵ تر ۵۵ او ۶۰ پورې رسیږي پدې ناروغۍ اخته کیږي.
د سینې سرطان لکه نور سرطانونه څلور پړاوونه لري:
لومړی پړاو: په پوره توګه د درملنې وړ دی.
دوهم او دریم پړاو: پدې پړاو کې ناروغ باید تر جدي پاملرنې لاندې واوسي.
څلورم پړاو: پدې پړاو کې سرطان په مېرمنو کې پرمختګ کوي او درملنه یې ډېره اوږده لاره طی کوي او په پایله کې ډاکتر نشي کولای کوم مهم کار وکړي.
ډاکتران پدې باور دي که سرطان ژر تشخیص شي ددې امکان شون لري چې ۴۰ سلنه سرطانونه درملنه کیږي.
ډاکتران د مخدره توکو استعمال او نازایي او ماشومانو د شیدو نه ورکلو د سینې سرطانونو د عمده لامولونه څخه شمېرل کیږي. همدارنګه د وزن زیاتېدل هم د سینې سرطان لامل بلل شوی.

Comments

Leave a Reply