د سوجی حلوا له پېروي سره

comments 0

د ارتیا ور مواد:
1. دوه دانې هګۍ .
2. نیم ګیلاس بوره .
3. یوګیلاس سوجې .
4. ۵۰ ګرامه پیسته دښکلا لپاره .
5. یوګیلاس شیدې یا یو ګیلاس مستې .
6. ۵۰ ګرامه اوبه .
7. نیم ګیلاس غوړی .
8. لږ وانیلا.
دشربت جوړول:
له بورې، اوبو او وانیلا څخه به شیره جوړه کړو، ټوله په يوه لوښي کي سره ګډ کړو چی د حلوا له پخیدو وروسته یې پر واچوﺉ..
د حلوا جوړل:
۱- بوره ، اوبه ، غوړی ، مستې یاشیدې او بیګینګ پوډر ټوله دلرګی په کاچوغه سره ګډ کړﺉ وروسته سوجی ورواچوﺉ.
۲- اوس نو دداش قالب په غوړو غوړ کړی اود جوړي سوې سوجي څخه به نیم دداش په قالب کی واچوﺉ، داش به مو مخکی ګرم کړی وي په داش کی به یې کښیږدﺉ بیا به قالب دداش څخه راوباسی پیروی یا ملایې به پر اوار کړﺉ هغه نوره سوجي به دملایې دپاسه هوار ه کړﺉ بیا به قالب په داش کی کښیږدی، دداش پورتنی حیصه به پر ولګوی
او دداش درجه باید ۱۸۰- ۲۲۰ وی په ۲۰ دقیقو کی به حلوا پخه سی او هغه خوږه شیره به پر حلوا واچوﺉستاسو دخوښی په اندازه، وروسته به میده پیسته پر ودوړوﺉ.
کله چي مو کار خلاص کړ نو ټو ټه ټو ټه يې کړﺉ او په مېنه يې خپلو میلمنو او ماشومانو ته تقدیم کړﺉ

Comments