د سرطان د تشخیص او تداوۍ په برخه کې مهم پرمختګ

comments 0

په امریکا کې یو پوهنتون په وینه کې د سرطاني حجرو د تشخیص چیپ جوړ کری
د امریکا متحده ایالتونو د میشیګان پوهنتون یو داسې چیپ یا اله جوړه کړې چې په وینه کې برید کوونکي او نادرې سرطاني حجرې په ډیره اسانه توګه تشخیصولی شي.
دا چیپ چې د وینې جریان تر کنټرول لاندې نیسي په وینه کې هغه سرطاني حجرې چې د درملو پر وړاندې مقامت ښکاره کوي هم تشخیصوي.
کارپوهان وایي چې سرطاني حجرې د یو نورمال انسان د وینې په سپینو کرویاتو کې په میلیارد کې یوه حجره وي چې د هغه تشخیص ډیره ګرانه خبره ده. خو دا چیپ بیا د انسان د وجود د وینې په سپینو کرویاتو په میلیارد کې یوه سرطاني حجره په ډیره اسانه توګه تشخیصوي.
د ننۍ تکنالوژۍ سره د وینې په سپینو کرویاتو کې د سرطاني حجرې تثبیت لږ ګران کار دی.
خو ددې چیپ سره بیا په ډیره اسانه توګه تثبیتیږي.
ډاکټرانو ویلي دي چې دا چیپ د انسان په بدن کې د تومور وده هم تثبیتولی شي. همداشان دا چیپ د تداوۍ په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن رول لوبولی شي.

Comments