د سبزيو سوپ

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- سبزي يو كيلو .
2- دال نخود نيم ګيلاس .
3- د ورجو اوړه يو ګيلاس.
4- غوړي 100 ګرامه .
5- سره كړي پياز درې كاچغي .
6- د غورې اوبه يو ګيلاس .
7- هګۍ درې دانې .
8- كوفته نيم كيلو .
9- وچه نعناع يوه كاچغه .
10- مالګه د ضرورت په اندازه.
د تیارولو طریقه:
كوفته د پيازو او شپږو ګيلاسو اوبو سره واچوى دال نخود، مالګه، كوركومن هم ورسره واچوى او پر اور باندې كښېږدى چي كوفته او دال نخود يې پاخه سي. وروسته بيا سبزي په ځېر سره پاك كړى او پرېمنځى ميده ميده يې كړى و سوپ ته يې واچوى چي يو څو دقيقې و ايشي او سبزي پاخه سي بيا د ورجو اوړه په سړو اوبو كي حل كړى او ورو ورو يې و سوپ ته واچوى او سوپ لړى تر څو غټگـى نه سي بيا يې پرېږدى چي ورو ورو و ايشي. وروسته بيا د غورې اوبه ور واچوى او بيا هګۍ سره و وهى او لږ مالګه او مرچ ور واچوى او ښه يې سره و وهى بيا يې ورو ورو لږلږ و سوپ ته واچوى او سره لړى يې چي و اېشېدل راكښته يې كړى. او په يوه كاچغه غوړو كي نعناع توده كړى يعني ( غوړي ډېر سره نه وي بيا نعناع ور واچوى او راكښته يې كړى ) و سوپ ته يې واچوى.

Comments