د روژې میاشتې طبیعې ګتۍ

comments 0

بزرگان و داکتران مسلمان و حتي غيرمسلمان به اين نتيجه رسيده‌اند كه هيچ دارويي براي بهبود مزاج انسان بهتر از روزه گرفتن نيست، زيرا پيامبر (ص) فرمود: معده خانه هر دردی است و بسياري از مرضها ناشي از پرخوري مي‌باشد و پرهيز كردن و كم‌ خوردن سرآمد هردارويي خواهد بود.
داکترآن دراین باره میگویند: درمورد اضطرابات مزمن امعاء، به خصوص هنگام که مقرون با تخمیر مواد زلالیه باشد دراین موقع روزه مخصوصاً از جهت نیاشامیدن آب میان دو خوراک و ایجاد فاصله طولانی بین نوبت های غذا، علاج قطعی است.
هنگام زیاد شدن وزن که ناشی ازکثرت خوراک وکمی حرکت می باشد، بارعایت اعتدال درغذای وقت افطار واکتفا به آب هنگام سحرازهرقسم معالجه مفید تر است.
پزشگان درباره ماه رمضان افزود:افرادی که مبتلا به بالا رفتن فشارخون می باشند،ماه رمضان بهترین فرصت برای درمان می باشد.
مرض قند که آن نیز مانند فشار خون رو به افزایش است و دراوایل بروزوقبل از ظهورش غالباً توام با سنگینی بدن است در این صورت باز روزه علاج مفیدی می باشد؛ زیرا این مرض با کم کردن چاقی تخفیف می یابد.
در مواقعی که مرض قند به طورخفیفی وجود داشته باشد، پنج ساعت پس ازخوردن غذا قند در خون به کمتراز میزان طبیعی پایین می آید و پس از ده ساعت به کمترین حد طبیعی می رسد دراین صورت اگر وزن مریض نیز از حالت طبیعی تجاوز کند مهمترین طریق معالجه روزه است.
روزه در مورد التهاب حاد ومزمن که مقرون با ترشح وتورم باشد و نیزدرمورد امراض قلبی که توام با تورم باشد روزه ازهردوایی موثر ترمی باشد.
روزه برای التهابات مزمن مفاصل به خصوص وقتیکه توام با امراض چاقی باشد و به طور غالب زنها پس از چهل سالگی به این مرض مبتلا میشود در این باره مکرر دیده شده که در روزه ماه رمضان عوارض این مرض به درجات خفیف ترازمواقع است که برق گزاردن، خون گرفتن،ادویه وتمام وسایل طب جدید به کار برده می شود.
روزه باعث زیبایی بدن، استراحت معده، از بین بردن چربی های دور سرین، شکم و سایر چربی های اضافی بدن می شود.

Comments

Leave a Reply