د روميانو سوپ

comments 0

لازم مواد:
1- ډېر ښه پاخه روميان 250 ګرامه
2- ترميده اوړه يوه غټه كاچغه
3- پياز يوه دانه
4- شيدې نيم ګيلاس
5- غوړي يوه كاچغه
6- د كټوي دارو يوه كاچغه
7- سركه 2 كاچغي
8- اوبه درې پيالې
9- مالګه او تور مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
روميان پرېمنځى په اوبو كي واچوى او د كټوي دارو لږ مالګه هم ور واچوى او پر اور يې كښېږدى كله چي روميان ښه پاخه سول او پوست يې ځيني جلا سو راكښته يې كړى او تر يوه نازك جالۍ يا صافه يې صاف كړى چي دانې او پوستكي يې ځيني بېل سي بيا په يوه دېګ كي غوړي واچوى پياز پكي سره كړى او بيا ميده اوړه ور واچوى او د پنځو دقيقو دپاره يې سره كړى بيا شيدې ور واچوى او وروسته بيا د روميانو تيار سوى سوپ ور واچوى. لس دقيقې يې كښېږدى چي و ايشي په پاي كي سركه او تور مرچ ور واچوى او راكښته يې كړى.

Comments