د خرما حلوا

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- تازه خرما نيم كيلو .
2- شيدې دوه كيلو .
3- بوره 250 ګرامه .
4- دال نخود 250 ګرامه .
5- غوړي 250 ګرامه .
6- د پستې مغز يوه كاچغه .
7- د بادامو مغز دوې كاچغي .
8- هېل لس دانې.
د اړتیا ور مواد:
خرما پرېمنځى او دانې يې وباسى. دال نخود پاك كړى او پرېمنځى او په شيدو كي يې واچوى او و اېشوى كله چي دال نخود پاخه سول شيدې يې وچي كړې راكښته يې كړى.
بيا په پاكو لاسو باندي خرما وموږى او ميده سوي دال نخودو ته يې واچوى. په يوه كړايي كي غوړي واچوى بيا دال نخود او خرما ښه پكښي سره كړى كله چي ښه سره سول بوره ور واچوى كله چي د بورې اوبه مخ پر وچېدو سوې هېل ميده كړى ور وايې چوى پسته او بادام ميده كړى پر سر يې ور وشيندى او د خورك دپاره يې را واخلى.

Comments